nawierzchnia ze sztucznej trawy na korcie tenisowym -etap 1

W naszej realizacji pierwszym etapem jest sprawdzenie podbudowy, a w zasadzie poprawności wykonania ostatniej warstwy. Warstwa ta, w przypadku podbudowy dynamicznej, musi składać się z miału kamiennego o granulacji od 0-4mm. Pamiętajmy żeby zawierała frakcję zerową i nie może być pospółką czy piaskiem. Musi być ona odpowiednio zagęszczona, gdyż każda nierówność w podbudowie uwydatni się nam na sztucznej trawie. Sprawdzić też należy różność podbudowy, najlepiej na 4-metrowej łacie.

www.korttenisowy.eu

etap 1 naszej pracy poniżej

korttenisowy.eu_globgrass9

korttenisowy.eu_globgrass8

korttenisowy.eu_globgrass6

korttenisowy.eu_globgrass5

korttenisowy.eu_globgrass4

korttenisowy.eu_globgrass1