ilość zasypu kortu tenisowego ze sztucznej trawy

Często pytacie jaka jest prawidłowa ilość zasypu sztucznej trawy piaskiem kwarcowym?

Przede wszystkim odpowiedź znajdziecie w karcie technicznej trawy. Producent określa prawidłową ilość zasypu.

Praktycznie trawa powinna być zasypana w 99%. Włókna trawy powinny wystawać poza zasyp jedynie minimalnie.

Istotnym jest żeby szczególnie w pierwszym roku eksploatacji kortu zwracać na to uwagę, gdyż niezasypane włókna ulegają zamykaniu się w konsekwencji wyglądają jak „sparciały” dywan. Poza tym brak zasypu piasku kwarcowego spowoduje szybką eksploatację nawierzchni.

zasyp_trawy_tenisowej_globgrass.eu1 (800x450)
zbyt mały zasyp trawy

 

zasyp_trawy_tenisowej_globgrass.eu2 (800x450)
tworzący się efekt zamykania włókien trawy

 

zasyp_trawy_tenisowej_globgrass.eu3 (800x450)
wytarcie włókien trawy w skutek zbyt małego zasypu piasku

 

więcej o kortach tenisowych ze sztucznej trawy www.korttenisowy.eu