czyszczenie kortów tenisowych

Korty zadaszone są jednak dość specyficzne. Nie mamy tu do czynienia z problemami jak na kortach zewnętrznych. Nie ma mchów, zawilgocenia czy zanieczyszczeń organicznych. Głównym ich problemem jest zbrylenie piasku spowodowane brakiem możliwości wypłukiwania cząstek pylastych z piasku. Sam piasek w procesie użytkowania nawierzchni delikatne sie ściera a dodatkowo mamy zanieczyszczenia włóknami z piłeczek tenisowych. Nagromadzenie tego kurzu i pyłu powoduje że nawierzchnia staje się coraz bardziej twarda.
Dlatego od początku należy zwracać uwagę na prawidłowe czyszczenie sztucznej trawy.

Dziś u nas czyszczenie kortów pod balonem